3 miếng cánh gà McWings

combo

3 miếng cánh gà McWings

85,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo