6 miếng gà McNuggets

combo

6 miếng gà McNuggets

65,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo