Phần ăn EVM  Burger 2 lớp bò

combo

Phần ăn EVM Burger 2 lớp bò

99,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo