Phần ăn EVM  Burger Bò phô-mai đặc biệt

combo

Phần ăn EVM Burger Bò phô-mai đặc biệt

69,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo