Phần ăn EVM  Burger Gà phô-mai đặc biệt

combo

Phần ăn EVM Burger Gà phô-mai đặc biệt

89,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo