Phần ăn EVM Burger Phi-lê Gà miếng lớn

combo

Phần ăn EVM Burger Phi-lê Gà miếng lớn

99,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo