Lịch hoạt động McDonald's mùa Tết Nguyên Đán 2022

Lịch hoạt động McDonald's mùa Tết Nguyên Đán 2022

1. Các nhà hàng khu vực Hồ Chí Minh:

2. Các nhà hàng khu vực Hà Nội: